Byta huvudcylinder

Lyft bort hydraullocket

Börja med att ta bort hydraullocket enligt beskrivning på sidan om att lyfta hydraullocket

Ta loss huvudcylinder

Vänd på locket så att det blir lättare att jobba med.

Notera hur reglagerullarna sitter med reglagearmarna innan cylindern tas bort. Ta gärna kort på det inför återmonteringen. Det är lätt att få det fel.

Dokumentera hur manöverrullarna och armarna sitter inför återmonteringen

Lossa de fyra bultarna som håller huvudcylindern

Nu kan cylindern lyftas rakt upp. Man kan få lirka lite för att få den att släppa men det bör gå ganska lätt.

Huvudcylinder och reglagearmar

Kolven får man ut genom att knacka cylindern försiktigt några gånger mot arbetsbänken. Man kan också blåsa lite med tryckluft i inloppshålet. Var dock försiktig när du gör det för kolven kommer med en väldig fart om man blåser på för mycket. Vänd cylindern mot något som tar emot kolven när du blåser med tryckluft och se till att den inte ramlar ner på golvet.

Enklast att jobba med Hydraullocket om man lägger det upp och ner på arbetsbänken
En skuren kolv i behov av byte
En skuren cylinder i behov av byte

Se upp !

Om cylindern ska bytas måste du se upp så du får rätt sort. Olsons i Ellös har fel sort till MF35. Fästbultarna är för långa och för grova. Det går inte att svarva ner dom så de passar eftersom de är härdade.

Återmontering

Återmontering görs i omvänd ordning.

Man behöver inte fylla olja i cylindern. Det sköts automatiskt när allt är på plats igen.