Dela traktorn

Att byta koppling eller annat inne i kopplingshuset på en traktor betyder att man måste dela traktorn mellan motor och växellåda. Eftersom delarna måste rullas isär underlättar det om man har ett plant golv att vara på. Saknar man plant golv får man försöka att göra det så jämnt som möjligt med plankor eller träskivor under.

Förberedelse

Enligt verkstadshandboken ska man använda en räls, en vagn och två fixturer för att enklast rulla isär delarna och hålla dom på plats.

Bild från verkstadshandboken med originalverktyg för delning av traktor. Det är bara vagnen som används vid delningen. De främre stödet ger bara stabilitet vid arbete på delad traktor.

Jag har gjort en egen variant av detta.
Jag tog en grov spånskiva (28mm) och satte två sarger på. Sedan byggde jag en vagn med passande bredd mellan sargerna. På vagnen ställde jag en vanlig domkraft. Det gjorde att det är enkelt att rulla isär halvorna och behålla centrumlinjen inför återmonteringen.
Tänk på att ställa en pallbok eller annat under eftersom domkraften sjunker sakta när den står länge med last.

Min variant av räls och vagn

Delning av traktorn

För att underlätta jobbet bör man få bort så mycket som möjligt där delningen ska ske.

Ta bort motorhuven.

Viktigt Börja med att slå in en kil på varje sida vid framvagnen. Annars kommer motorn att tippa åt sidan när traktorn delas.

Slå in kilar på båda sidor om framaxeln så motorn inte tippar åt sidan när traktorn delas

Ta bort batteriet

Koppla loss allt som går fram till motorn:
Lossa styrstag och parallellstagen.
Hållaren för bränslefiltren lossas från batterihyllan. Hela det paketet följer med motorn.
Lossa gasreglage, stoppreglage, temperaturgivare, varvtalsvajer, kablage till generator och startmotor (märk upp dom om du är osäker på var de ska sitta vid återmontering)

Ställ in domkrafter på vagn och räls under traktorn. Det bör vara en domkraft under vardera motor och växellåda för att enkelt kunna justera höjden vid återmonteringen. Se till att båda halvorna står ordentligt på domkrafterna och att de har rätt höjd.

Lossa alla skruvar som håller ihop motor och växellåda. 3 st av dom håller också fast startmotorn som måste tas bort.

Dela traktorn genom att trycka långsamt på kopplingen. Traktorn delar sig då 1-2 cm. Nu kan halvorna rullas ifrån varandra. Se till att du rullar på ett rakt spår så blir återmonteringen lättare. Ta hjälp av någon så ni kan rulla lika mycket på båda hjulen.
Dela traktorn tillräckligt mycket för att komma åt att komma åt nödvändiga delar.

Delad traktor

Bra att göra

När man har delat traktorn kan det vara bra att passa på att göra saker som man inte kommer åt så enkelt annars.
Passa på att göra ordentligt rent.
Måla där man normalt inte kommer åt.
Ta bort batterihyllan och rengör och måla.
Glöm inte bort bakre gaveln på motorn som kan behöva lite rengöring och färg.

Passa på att rengöra och måla sådant som normalt är svårt att komma åt
Bra att passa på att rengöra och måla när man kommer åt

Återmontering

Återmonteringen sker i omvänd ordning.

Tänk på att domkraften kan ha sjunkit lite och att höjdjustering kan vara nödvändig.

Viktigt!
Det ska gå lätt att skjuta ihop traktorn. Använd inte våld. Splinesen på ingående axel och kopplingen kan ha rubbats i sitt läge. Då kan det vara nödvändigt att  vrida lite på motor eller växellåda. Ett enkelt sätt är att lägga i PTO’n i varvtalsberoende läge och vrida på PTO’n bakpå traktorn tills splinesen passar ihop. Jag hade tillgång till en kraftuttagskoppling som jag satte en skiftnyckel på. Det kan även gå med en liten axel igenom hålet på PTO-axeln.

En kraftaxelkoppling kan vara bra när man ska vrida PTO för inpassning i splinsen

När delarna skjuts ihop kollar du att avståndet är lika mellan halvorna i överkant och underkant. Kolla vid behov även att det stämmer mellan höger och vänster.
Om man vill kan man tillverka styrpinnar att sätta i skruvhålen för att styra in halvorna enklare.
Det ska gå lätt att få ihop halvorna hela vägen men de sista milimetrarna kan man få dra ihop dom med skruvarna som håller ihop motor och växellåda.