Förändringar och projekt

Huset har blivit tillbyggt i två omgångar under de åren som vi bott här. Det första projektet var att bygga ut huset vid entrén. Det gjorde vi 2002. Året därpå byggde vi trappen vid entrén.
Utbyggnaden startade vid kristihimmelfärd och var klar 2:a advent. Vi rev den gamla trappen och balkongen och byggde ut huset ca 2×4 meter. Utbyggnaden gjordes på båda våningarna. Vi är själva mycket nöjda med resultatet och har fått en rymlig och ljus hall på bottenvåningen. På övervåningen blev det som ett extra rum i huset.
Titta på bilderna för att se skillnaden före och efter utbyggnaden.

Före och efter tillbyggnad 2002

Den andra tillbyggnaden gjordes 2009. Då rätade vi ut takstolarna på den södra sidan så att det brutna taket försvann. Taket har nu blivit liksidigt och huset är symetriskt. När vi utökade golvytan i huset fick vi ett större kök och vardagsrum. Köket är nu det största rummet i huset.

Före och efter tillbyggnad 2009

2010 avslutades den stora ombyggnaden av huset med att en stor uteplats byggdes framför huset. Nu kan man kliva direkt ut från köket till ett stort trädäck. Där kan man sitta och njuta av solen och se ut över ägorna. En liten justering av entrétrappan på andra sidan av huset blev det också.

Huset är tillbyggt i åtminstone en tidigare omgång. När jag höll på med arbetet hittade jag delar av en tidning i golvet. Den var daterad 11 december 1937. Bakom en tapet i den södra utbyggnaden (syns på bilden till vänster) hittade jag en tidningssida daterad 11 januari 1932. Med tanke på husets historia så är det troligt att det var på 1930-talet som de första stora utbyggnaderna skedde. Dom centrala delarna har en grund av gråsten och är sannolikt den ursprungliga grunden. Sedan har man utökat huset och det syns på att grunden är gjuten.
Vid den andra utbyggnaden hittade jag ytterligare spår. En tidningssida daterade 23 juli 1904. Den satt bakom en tapet i utrymmet mellan köket och den dåvarande storstugan.

Här syns några av uthusen och vår gårdsplan. I förgrunden ser du barnens sandlåda. Den är gjord av en gammal eka. Sedan har det fått bli en hytt på också. Sandlådan har nu försvunnit efter väl uträttat förvärv. Träekan hade gjort sitt och föll gradvis ihop. Den eldades upp innan någon kunde skada sig på den.

Ett av de tidiga projekten var att anlägga en damm i ett hörn av tomten. Vi använde en naturlig höjdskillnad och gjorde en övre damm och fick ett vattenfall däremellan. På bilden syns den övre dammen i bildens nederkant. Vattenfallet går ibland stenarna däremellan. Dammen är omgiven av rabatter med vackra blommor. Bilden är tagen på våren innan växtligheten har återhämtat sig från vintern.

Bilder på vackra blommor kommer successivt. En vacker buske som blir som ett litet träd växer vid dammen. Den blommar intensivt lila några dagar på våren i samband med äppelblomningen.

2011 var det dags att göra ett nytt projekt. Det gamla vagnslidret hade gjort sitt. Det var ett riktigt fuskbygge som lutade åt alla håll och taket bågnade på mitten eftersom takstolarna var dåligt gjorda. Att backa in med traktorn var en liten rysare varje gång. Det var inte många centimeter mellan avgasröret och underkanten på balken i öppningen.
Vagnslidret fick ersättas av en ny maskinhall med betongplatta och något större golvyta. Vägghöjden till takfoten är något högre än vad som egentligen behövs men för att inte riskera att sopbilen och slamsugen backar på takfoten så fick det bli lite högre.
Som en bonus blev en portöppning in till logen på gaveln tillgänglig. Den är nu försedd med portar vilket gör att man enkelt kan köra in saker från maskinhallen till logen. Maskinhallen är lika bred som resten av logen men ca en meter lägre takhöjd.
Läs en mer utförlig beskrivning av bygget.

Bilder på det gamla vagnslidret och den nya maskinhallen.