The Anderson family

Foto av Anders Gabrielsson och Anna Magnusdotter omgivna av några brev som skickades hem

 

Fotografier på denna sida är hämtade från
Rosebud Sioux Ett folk i förvandling,
Claes Håkan Jacobsson (1989)

I maj 1870 utvandrade Anders Gabrielsson och Anna Magnusdotter från Vinberg i Halland. Förutom sina barn Mary, Emma, August, Amanda, Karl och John reste även nio andra personer från Vinberg. De lämnade ett liv som fattiga bönder för att söka lyckan i USA. Anders hade året innan åkt över för att tjäna pengar och skicka hem till familjen. Under året hade han sett möjligheterna som fanns och beslutade att ta med sig familjen för att starta ett nytt liv.

Nu mer än 100 år senare samlas släktingar till Anders Gabrielsson och Anna Magnusdotter för släktträffar. Till släkten räknas inte bara barn till Anders och Anna utan även barn till deras syskon vilket gör att det blir en stor skara som samlas. Vid de släktträffar som har hållits i Sverige har det kommit ca 100 personer varje gång. Ett antal släktingar från USA kommer även för att se det gamla hemlandet.
Släktträffar har hållits växelvis i Sverige och USA. Det har gjort att nya kontakter har skapats och varit ett naturligt sätt att besöka varandra.

Släktträffar

1989 Rapid City, SD, USA
1991 Himle, Sverige
1994 Jamestown, NY, USA
1998 Gällared, Sverige
2001 Washington DC, USA
2004 Falkenberg, Sverige
2008 Oregon USA

John Andersson

John Andersson 1889

Att det har blivit släktträffar beror mycket på två personer. John Andersson och Clas-Håkan Jacobsson.
John var det sjunde barnet till Anders Gabrielsson och Anna Magnusdotter. Han var bara ett år gammal när familjen emigrerade. Familjen flyttade så småningom till South Dakota där John senare verkade som fotograf. Han tog många fotografier på indianer och livet i och runt indianreservatet.

Detta är He Dog (Sunka Bloka), 1836-1927. Fotot taget 1900 av John Andersson.

Clas-Håkan Jacobsson

Clas-Håkan Jacobsson bosatt i Stockholm intresserade sig för svenskar som blivit kända i USA. Han var speciellt intresserade av fotografer. I sina efterforskningar träffade han på John Andersson. Genom kontakter kom han i kontakt med först amerikanska släktingar till John Andersson och senare med svenska släktingar. Detta ledde till att den första släktträffen anordnades.
Clas-Håkan har tillsammans med sin sambo Eva Andersson producerat en utställning om Siouxindianerna i Rosebud. Utställningen handlar främst om indianerna i Rosebud men även om fotografen John Andersson. Utställningen har blivit en stor succé och pågår fortfarande. Den öppnade 1986 i Falkenberg eftersom det var i den kommun som John Andersson föddes. Utställningen har sedan turnerat i Sverige, Finland, Danmark, England och även i USA.
Clas-Håkan Jacobsson har gett ut böcker om Rosebud Sioux
Rosebud Sioux Ett folk i förvandling (1989). ISBN 91-971315-0-4
I dessa finns ett urval av John Anderssons unika fotografier. Tyvärr finns endast ca 400 glasplåtar bevarade av hans omfattande produktion. Syskonbarn till honom har berättat hur de lekte i garaget och ibland välte någon av lådorna med glasplåtar. Ingen vet idag vad det är för bilder som har förlorats på det sättet.