Byta bakre packbox på motorn

Om det börjar droppa olja från hålet under transmissionskåpan är det dags att göra något åt det. Oljeläckan kan bero på två saker. Antingen läcker det från motorn eller så kommer det från växellådan. Är oljan svart kommer den troligen från motorn. Är den klar i färgen kommer den med stor säkerhet från växellådan. Men man vet inte säkert förrän man har delat på traktorn och undersökt.

Här beskriver jag bytet av bakre packbox på en 23C-motor.

Börja med att dela traktorn enligt beskrivningen på sidan om att dela traktorn.

Byt bakre packbox

När det är gjort är det dags för det egentliga arbetet att byta packboxen. Skruva bort kopplingen från svänghjulet. Var försiktig när det plockas ner. Lägg delarna tillsammans och i rätt ordning så blir det lättare när det skall monteras ihop.
OBS Notera vilken sida av lamellen som är vänd framåt. Vänder man den fel tar inte kopplingen och man får göra om. (Fråga mig, jag vet…)

  • Lossa svänghjulet och lyft bort det. Var försiktig när det tas bort så att det inte slår hårt i golvet. Det är tungt, speciellt om man inte har skjutit isär motorn och transmissionen ordentligt.
    Lägg gärna en bit wellpapp eller liknande under ifall man tappar svänghjulet.
  • Lossa kåpan som håller packboxen på plats. Använd ett smalt järn som sätts i skarven och knacka så kåpan släpper.
    Det sitter en papperspackning mellan kåpan och blocket. Byt packningen. Den kan knackas ut från packningspapper. Alternativt kan man använda packningssilikon.
Kåpan som håller packboxen kan vara svår att få att släppa, men slår man med ett järn i skarven så släpper den.

 

  • Packboxen sitter i den lösa kåpan. Plocka ut packboxen och pressa in den nya packboxen.
    OBS ! Att den vänds åt rätt håll. Läppen ska vara vänd in mot motorn.
Gammal packbox längst upp och ny till vänster. Glöm inte att sätta in en ny packning mellan kåpan och blocket.

Passa på att:

Det finns två lager som man ska passa på att byta när man ändå har delat traktorn. Dom kostar inte många kronor och med tanke på jobbet är det värt att byta dom när traktorn är delad.

Byt svänghjulslager
Lagret i centrum på svänghjulet bör man passa på att byta. Det knackas enklast ut med hjälp av en passande hylsa. Montera tillbaka det nya på samma sätt.
OBS ! Slå inte i centrum på lagret. Knacka försiktigt med hylsan på yttre lagerbanan (Tror att 24mm hylsa är lämplig).

Knacka försiktigt tillbaka lagret med hjälp av en passande hylsa

Byt urtrampningslager
Passa även på att byta urtrampningslagret. Gör man inte det kan man räkna med att det börjar krångla när man har satt ihop allt igen. (Murphy’s law)
Det sitter bara fast med två fjädrar och är pressat på sin hållare.
Samma försiktighet gäller vid monteringen som för svänghjulslagret.

Urtrampningslagret bör man byta vid delning av traktorn.

Passa även på att se om kopplingslamellen behöver bytas.
Jag har ännu ingen arbetsbeskrivning för det.

Är låsblecken till svänghjulsbultarna skadade bör de bytas. Kostar inte många kronor.

Och som alltid ska man passa på att göra rent och måla där man normalt inte kommer åt utom när traktorn är delad. Läs mer om målning.

Återmontering

Återmonteringen görs i omvänd ordning.

Packboxen oljas in på gummiytan och på utgående axel för att gummit lättare ska glida på och inte vika sig.

Använd centreringsdon för kopplingen. (Jag har tyvärr inte måtten på centreringsdonet)

 

Centreringsdonet på plats i kopplingen
Centreringsdon

Läs om hopsättning av traktorn på sidan om delning av traktor.

mf35 mf35x  fe35 grålle guldkalv