Byta P-ända på styrstag

Att byta en P-ända på styrstagen är oftast inget större problem. Men ibland kan det trilskas lite. Antingen roterar pinnen på P-ändan i hålet så att muttern inte gängas av eller beror det på att man har dragit åt muttern för hårt så att konan på P-ändan och hålet i styrarmarna sitter hårt.

Om Mutter och pinne bara roterar får man trycka till P-ändan så att den konade pinnen trycks ner i hålet. Sedan kan man förhoppningsvis gänga av muttern.
Om muttern trots allt sitter fast på pinnen men att allt roterar i hålet på styrarmen kan man kapa bort muttern.

Om det i stället är så att muttern går att skruva av men pinnen inte vill släppa från styrarmen får man ta till andra metoder.
Sätt P-ändan i spänn mot underlaget genom att lägga något emellan och skruva ut muttern. Om du sätter den bakre P-ändan i spänn mot växellådan ska du vara försiktig så att det blir så stort tryck att växellådans hus riskerar att spricka.
Du ska inte slå på styrarmen neråt/inåt (i den konade pinnens riktning).
Slå i stället vinkelrät mot pinnen. Använd en slägga eller annat tungt som ett mothåll och knacka på andra sidan. Det ska släppa efter några slag.
Om det fortfarande inte släpper kan du försöka att värma styrarmen och sedan knacka igen.

När du sedan monterar tillbaka en P-ända behöver du inte dra åt muttern så hårt. Moderna P-ändor har låsmutter och det räcker att dra åt så att pinnen inte glappar i hålet.