Släktforskning

Att släktforska är ett sätt att dyka ner i historien. Det första man slås av är att man sitter och läser dokument som någon har skrivit för flera hundra år sedan. Man måste lära sig hur samhället fungerade genom husförhörslängderna och de andra ”folkbokföringsdokumenten”. Man måste också lära sig hur samhället var indelat i socknar, församlingar, härader och så vidare.

Bilden föreställer Lars Emanuel Johannesson (1835-1920) omgiven av sina barn med familjer. Fotot taget ca 1910.

Att forska för att samla många namn är inget roligt. Det kan ibland vara nödvändigt för att hitta någon person som det går att hitta mer information om. Det roliga och intressanta är att hitta någon person där man kan få veta lite om hur denne var under sin livstid. Om man följer en person får man också se hur denne har flyttat runt och man kan spekulera om hur livet kan ha varit. Ibland hittar man roliga kommentarer i kyrkböckerna.

Jag gick en grundkurs i släktforskning på Mittuniversitetet. examensuppgiften var en egen släktforskningsuppgift. Jag valde att forska om Lars Emanuel Johannessons alla flyttningar. Han hade hela 15 olika adresser under sitt liv.
Lars Emanuel Johannesson var min morfars farfar. Min morfar sitter längst ned till vänster, framför sin far, på kortet ovan.


Kinna station ca 1930

Min pappa gick också samma grundkurs och som examensuppgift valde han att skriva om sin farfar August Kärrdahl (1865-1939) som också är den som gav upphov till familjenamnet Kärrdahl. Även han förde en kringflackande tillvaro. Berättelsen kan du läsa genom att klicka på denna länk.

Min släktforskning är inte så intensiv utan kommer periodvis. Trots det har jag lyckats få fram en hel del uppgifter. Mina anor finns i huvudsak i Bohuslän, Dalsland, Göteborg, Halland och Älvsborgs län. På min fars sida finns det mycket forskat sedan tidigare. Där finns det också emigranter till USA. Det är dessa emigranter som har gett upphov till de släktträffar som ordnas växelvis i Sverige och USA.
Mer om detta kan du läsa
här>>

Min släktforskning har hittills koncentrerat sig på min mors sida. Den grenen finns främst i Bohuslän, Dalsland och Göteborg. Även här finns det emigranter men de stannade i England. På denna sida av släktträdet har jag dock hittat en intressant gren som sträcker sig ända till 600-talet. Den går via ett antal stormän i Bohuslän till Kungar i Norge och vidare till Uppsalakungar av Ynglingaätten.