Lyfta hydraullock

Lyfta hydraullocket

Ibland behöver man lyfta på hydarullocket för att komma åt inne i bakkroppen. Det är egentligen inte speciellt komplicerat men eftersom hydraullocket är tungt kan det vara lite besvärligt om man är själv. Jag har löst det genom att sätta upp en tillfällig räls i hytten som jag kan fästa ett lyftblock i. Rälsen har jag gjort av två rör som satts ihop som ett T. Rören är så långa att överliggaren i T:et sticker ut genom dörrarna i hytten. Stolpen på T:et ska sticka ut en bit bakom traktorn. Sedan har jag hängt upp rälsen genom att dra ett rep över taket. Bakom traktorn har jag hängt upp rälsen i taket.
Lyftblocket borde helst hänga i någon form av vagn men jag saknade det så det fick bli ett schackel i stället. När hydraullocket hängde fritt och skulle ut ur hytten fick jag ta en hammare och knacka på schacklet för att det skulle flytta på sig. Lite svårare men det funkade.

Rälsen för lyftspelet som består av två rör som ett T

Rälsen ur ett annat perspektivEnligt verksatdshandboken ska det finnas ett verktyg så man bara kan vika hydraullocket bakåt. Jag försökte göra ett sådant men fick det inte att fungera som det borde. Jag övergav det försöket i brist på tid och använde min metod ovan. Är det någon som har bilder på ett sådant verktyg får du gärna höra av dig till mig.

För att ta ut hydraullocket måste man öppna luckan på höger sida av bakkroppen. Anledningen är att innanför denna sitter manöverarmen till hydraulpumpen som man måste hålla tillbaka när allt ska återmonteras.

Börja med att lossa den nedre skruven till sidoluckan. Var beredd med ett uppsamlingskärl för olja. Det kommer att rinna ut några liter olja men den samlas upp och fylls tillbaka senare.

Sänk ner hydraullocket på två bockar med brädor emellanManöverarmen ska man spärra i bakre position med lämpligt verktyg. Det är lämpligt att göra det redan nu om man skulle behöva släppa ner locket redan när man håller på att lyfta bort det.

Här sticker manöverarmen till pumpen upp ur oljn.

Nu är det dags att förbereda för att lyfta locket.

Börja med att ta bort sätet .
Lossa alla skruvar runt kanten på locket (13 st). OBS att de fyra skruvarna i mitten ska inte lossas för de håller huvudcylindern.

Lossa det lilla locket fram på höger sida ovanpå hydraullocket. Ta bort det och stigarröret som sitter under det.

Fäst ett passande järn eller lyftfäste i bultarna för sitsen. Där ska lyftspelet fästas.

Börja lyft försiktigt 1-2 cm. Locket kommer att tippa lite framåt. Kompensera detta genom att dra en ståltråd igenom ett av skruvhålen i framkant på locket och fäst sedan i kedjan på spelet så att du får balans och fortsätt lyfta.
Det ska gå lätt att lyfta. Det får inte ta emot någon stans.

När locket hänger fritt och tillräckligt högt kan man börja dra det bakåt.

Sänk ner det när det är ute ur traktorn. Ställ ett par bockar med brädor emellan att ställa ner locket på.

Återmontering

Är packningen till locket skadad eller gammal ska man sätta dit en ny.

Glöm inte att manöverarmen till hydraulpumpen ska hållas tillbaka när hydraullocket sätts tillbaka.

Stigarröret kan vara lite knepigt att få på rätt plats. Använd en rak pianotråd för att leta fram hålet i pumpen som stigarröret ska ner i. Trä sedan stigarröret över pianotråden och använd tråden som guide för att hitta hålet.

mf35 mf35x  fe35 grålle guldkalv