Ta ur hydraulpump

Ska du ta ut hydraulpumpen?
Även om den sitter djupt ner i bakkroppen är det inte speciellt svårt.

Ta ur hydraulpump

Töm ut oljan ur bakkroppen. Det är ca 30 L om den är fylld.

Börja med att lyfta hydraullocket. Se beskrivning via länken.

Du behöver komma åt PTO-axeln senare så ställ hydraullocket på lämpligt ställe.

Ta bort utgående axel från växellådan genom att avlägsna brythylsan.
Brythylsan tas bort genom att skjuta den framåt på utgående axel efter att saxpinnen har tagits bort.
När brythylsan har skjutits framåt kan utgående axel dras bakåt och lyftas ut.

Utgående axel med brythylsan. Brythylsan hålls på plats med saxsprinten.

Lossa PTO-axeln genom att lossa tre skruvar vid fästet på bakkroppen.

Dra ut PTO-axeln. Det finns ett hål tvärs igenom PTO-axeln. Trä in en mindre stålaxel och använd som handtag.

PTO-axeln dras enklast ut genom att trä en stålpinne genom hålet i axeln.

Dra ut PTO-axeln tillräckligt mycket för att hydraulpumpen ska kunna skjutas lite bakåt och lyftas upp. PTO-axeln behöver inte tas ut helt och hållet.

Lossa fästtapparna till hydraulpumpen. De sitter på var sin sida av bakkroppen med två skruvar vardera.

Fästtapparna för hydraulpumpen syns på vardera sida vid väggen på bakkroppen

Pumpen kan nu skjutas lite bakåt och lyftas upp.

Hydraulpumpen

Passa på att:

Kontrollera skicket på packningen vid PTO-axeln. Byt vid behov

Gör rent i bakkroppen. Det finns ofta gammal olja och sediment som har gömt sig under pumpen. Om man renoverar pumpen är det dumt att få in skit som samlats i botten.

Rent och snyggt. Klart för återmontering

Kontrollera om fästtapparna till hydraulpumpen är slitna. Byt vid behov.

Återmontering

Återmontering sker i omvänd ordning