Om släktforskning

Att släktforska är ett sätt att dyka ner i historien. Det första man slås av är att man sitter och läser dokument som någon har skrivit för flera hundra år sedan. Man måste lära sig hur samhället fungerade genom husförhörslängderna och de andra “folkbokföringsdokumenten”. Man måste också lära sig hur samhället var indelat i socknar, församlingar, härader och så vidare.